Hva er seksualitet?

Seksualitet – du har kjent den hele livet.
Kraften som får blodet til å bruse og suse.
Kraften som får huden til å rødme eller blekne.
Du kjente den som barn. Da du fantaserte om å la hånda stryke over den
nydelige nakken til han som satt på pulten foran deg.
Du kjente den som ungdom. Da du tegnet forte og forbudte tegninger på
naboens husvegg i høstmørket.
Du kjente den da du for aller første gang lå hud mot hud og pust mot pust med et annet menneske, og var veldig lykkelig og veldig engstelig på samme tid.
Vi kjenner den gjennom hele livet. Kraften vi kaller seksualitet.
Noen tror den seksuelle delen av oss sitter mellom beina. Men den sitter like mye mellom ørene.

Seksualitet angår alle mennesker, uansett alder, legning eller annen livssituasjon. Den griper inn i alle aspekter ved det å være menneske, og det er nær sammenheng mellom hvordan vi fungerer seksuelt og vår livskvalitet (Aars, 2011). Seksualiteten er en del av vårt helsebegrep, og seksualiteten følger oss fra vuggen til graven. Seksualitet har betydning gjennom hele livet, fra barndom, via ungdomstid, voksen-alder og i alderdommen. 

Seksualitet gir mennesker en identitet, derfor blir vi berørt i vårt aller innerste og i forhold til vårt eget selvbilde.  Et godt seksualliv er av stor betydning for enkeltindividets velvære og for å etablere og bevare nære relasjoner. Det er komplekse vekselvirkninger mellom seksualitet og den generelle helsetilstanden, hvor begge kan påvirke hverandre i positiv eller negativ retning. Forskning viser at det er sterk sammenheng mellom helsetilstand, seksuell aktivitet og seksuell tilfredshet (Field, et al., 2013). God seksuell helse ser ut til å være en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter. Åpenhet om mangfold og positive holdninger til seksualitet er samfunnsmessige faktorer som fremmer seksuell helse.

Å søke hjelp hos en sexolog eller parterapeut med sexologisk kompetanse er dermed et viktig steg for å bevare et godt parforhold og en god helse. Samlive tilbyr både parterapi og sexologisk rådgivning i hyggelige og uformelle omgivelser på et legekontor, Atlas Medica på Olsrød Park. Ingen problemer er for små eller store og samlivsterapeut og sexolog Live Mehlum har selvfølgelig taushetsplikt. Velkommen skal dere være!