Parkurs for førstegangsforeldre

Kurset er et samlivskurs for førstegangsforeldre og har til hensikt å styrke parforholdet i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen. Å gå fra å være et par med fokus på hverandre til å bli en familie kan for mange være en stor overgang. For noen går denne endringen uproblematisk mens andre kan ha behov for støtte og veiledning i denne fasen.

Kurset legger vekt på at kursdeltakerne deler erfaringer med andre i samme situasjon – det viser seg at erfaringsdeling gjennom gjenkjennelse og rådgivning gir god hjelp. Kurset går over 4 uker, en kveld pr uke og settes opp en gang pr. semester. Ta kontakt på mail her for opplysninger om neste kurs.