Parkurs for førstegangsforeldre

Kurset er et samlivskurs for førstegangsforeldre og har til hensikt å styrke parforholdet i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen. Å gå fra å være et par med fokus på hverandre til å bli en familie kan for mange være en stor overgang. For noen går denne endringen uproblematisk mens andre kan ha behov for støtte og veiledning i denne fasen.

Kurset er utviklet av Bufdir som har hatt ansvar for det faglige innholdet og utviklingen av kursmateriellet. Live Mehlum er sertifisert kursleder i Godt samliv 2021 og har i tillegg lang erfaring i å holde samlivskurs. Mehlum er også sertifisert i PREP- samlivskurs fra Modum Bad.

Kurset har fire deler og går over 4 uker, en kveld hver gang og inneholder disse temaene:

Del 1: Vårt parforhold, Del 2: Kommunikasjon – å holde forbindelsen, Del 3: Krangel og konflikt – Hvordan håndterer vi det?, Del 4: Den store forandringen fra par til familie.