PREP – kommunikasjonskurs

PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelse Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk betyr dette Et forebyggende program som styrker forhold. PREP ble utviklet i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning på samliv. PREP er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bad. PREP-kurs finnes i hele Norge, med kursholdere som har fått sin opplæring ved Modum Bad. Samlive har sertifiseringsbevis fra Modum og tok sin opplæring i 2017.

Å ha det godt i parforholdet er viktig for alle. Enda viktigere er det hvis dere har barn. Som foreldre legger vi rammene rundt barnas liv. Ved å delta på PREP-kommunikasjonskurs investerer dere både i parforholdet og i oppveksten til barna deres.

Gjennom korte foredrag, pardiskusjoner og øvelser er målet at parene skal øke sin bevissthet om positive og negative samspillprosesser i eget forhold. Samlive tilbyr en kortversjon med varighet på 6 timer. Kurset blir lagt til en helg og ledes av Live Mehlum og hennes medhjelper og ektefelle Lasse Dahl. Det legges opp til å arrangere et kurs pr. semester. Ta kontakt på mail her ved forespørsel om når neste PREP-kommunikasjonskurs arrangeres.

Virker et PREP-kurs?

At PREP faktisk virker, er det godt belegg for å si. Forskning (Markman et al, 2003) viser at:

  • PREP-par viser større grad av tilbøyelighet til å ha opprettholdt et godt forhold fem år etter kurset
  • PREP-par har lavere grad av negativ kommunikasjon opptil fem år etter å ha deltatt på kurs
  • PREP-par har langt lavere andel samlivsbrudd i sin gruppe sammenlignet med andel samlivsbrudd i kontrollgrupper
  • PREP-par rapporterer lavere grad av fysisk aggresjon i årene etter gjennomført kurs.