Om Samlive

Samlive er en privatklinikk som blir drevet av sexolog og sosiolog Live Mehlum. Klinikken tilbyr terapi, rådgivning og veiledning til mennesker som strever og opplever vansker med sin seksualitet, livssituasjon og/eller parforhold. Samlive tilbyr sexologisk terapi og rådgivning, samt samtale – og parterapi. Tilbudet omfatter både individuelle samtaler og parsamtaler.

Live Mehlum er utdannet sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder, samt sosiolog fra Universitetet i Oslo. Hun har kjønn, maskulinitet og nære relasjoner som spesialfelt, og har lang klinisk erfaring i ulike seksuelle problemstillinger. Hun er også samlivsterapeut og PREP-sertifisert fra Modum Bad.

Seksuell, psykisk og fysisk helse henger sammen. God seksuell helse og trygghet i egen kropp gir mestringsfølelse, livskvalitet og bedre helse generelt. Mange seksuelle problemstillinger er preget av skam og tabu, og ofte er det et enda større tabu når noe er annerledes enn normen. Å snakke med en terapeut kan bidra til mer åpenhet og mindre skamfølelse, og dermed være med på å forbedre samlivet og den generelle helsen. Samlive støtter derfor regjeringens strategi «Snakk om det! – Strategi for seksuell helse (2017-2022)». Her omtales seksualitet som en ressurs til å mestre livet.