Prostatakreft og seksuallivet

En ny norsk rapport fra nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft er publisert (Årsrapport 2019 med resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft. Oslo: Kreftregisteret, 2020.) Rapporten er unik i den forstand at den baserer seg på pasienters egne opplevelser. Her vises blant annet at bivirkningene av behandlingen er svært store for veldig mange av pasientene.

Tall fra Kreftregisteret viser at prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge (Kreftregisteret.no). Nær 5000 personer ble diagnostisert med prostatakreft i fjor. Halvparten av disse var under 70 år. 926 menn døde av prostatakreft i Norge i 2018, i følge Dødsårsaksregisteret (FHI.no).

I rapporten kommer det frem at det er store forskjeller mellom de ulike behandlingene; operasjon, strålebehandling og aktiv overvåking. Seksualfunksjonen for de opererte og de som fikk strålebehandling ble mer enn halvert, mens for pasienter på aktiv overvåkning endret seksualfunksjonen seg ikke nevneverdig. En stor andel av de som ble opererte fikk også problemer med urinlekkasje.

Mange pasienter er ikke klar over at seksualfunksjonen vil endre seg etter behandling, eller har ikke hatt overskudd til å ta temaet inn over seg. Flere av mine klienter forteller at de opplevde å ikke få hjelp i form av tilbud om samtale om seksualitet etter kreftbehandlingen. Det skal gis pasientene et tilbud om en samtale med en sexolog rett etter operasjonen. Mange synes imidlertid dette er vanskelig å forholde seg til så tett opp til behandlingen og setter derfor samtalen på vent. Det viktigste i denne fasen er overlevelse. Når de skal starte og ta opp seksuallivet igjen kommer utfordringene. Temaet er i tillegg dessverre forbundet med skam og tabu, og mange opplever at det er vanskelig å snakke åpent og ærlig med partneren sin ereksjonsproblemene. De som opplever urinlekkasje i etterkant av operasjonen kan ha vanskelig for å tenke på seksuell lyst igjen.

Det anbefales å kontakte en sexolog så raskt som mulig etter kreftbehandling slik at man kan få hjelp til seksuell rehabilitering. Hjelpen kan også gjøre det lettere å snakke åpent ut om utfordringene med partneren da seksuallivet i utgangspunktet kan være et tema som mange synes det er vanskelig å snakke om. Ereksjonsproblemer kan utfordre mannligheten og flere av mine klienter forteller at de følte seg mislykket som mann og seksualpartner fordi de ikke fikk ereksjon i etterkant. Det kan også være godt å ha noen å snakke med om tapet man opplever. En sexolog kan gi veiledning i hvordan man kan trene opp ereksjonsevnen sin. Det kan også dreie seg om å få veiledning sammen med partneren sin om at det kan være andre måter å ha sex på enn penetrerende sex. Intimitet og nærhet kan være vel så viktig, og her kan det være en anledning til å bli kjent med partneren sin på nytt. Sexologen kan også rådgi i forhold til bruk av vakuumpumpe som skal hjelpe til å få blodsirkulasjon til svamplegemet i penis, og i forhold til medikamenter som PDE5-hemmere.

Som sexolog har jeg møtt flere klienter som opplever å ha fått tilbake et godt seksualliv etter kreftbehandlingen. Mange forteller også at de har kommet nærmere partneren sin enn det de var før, og at intimitet og nærhet har blitt vel så viktig for dem enn å ha et tradisjonelt penetrerende samleie. Allikevel er det viktig å få frem at det for veldig mange er gode muligheter tilstede for at de med riktig hjelp, veiledning og trening igjen kan bli istand til å få ereksjon og gjennomføre et samleie.

Prostatakreft og seksuallivet