Religion og seksualitet

man in gray-washed denim jacket

Min elskede, min lyst og glede

Religion og seksualitet er et tema som er forbundet med mange og sammensatte følelser.  Det er forskjell på religioner i synet på seksualitet – noen hyller og noen forbyr seksualiteten.

I vår kristne kulturarv har vi arvet et konservativt syn på seksualitet og samliv. I følge Almås og Benestad  bygger kristendommen sin seksualmoral på antikke renhetsidealer og henter inspirasjon fra manikeismen i Persia og gnostisismen som begge er kropps- og seksualfiendtlige. Kristendommen blir av noen betegnet som den mest sexfiendlige religionen av de alle. Her refererer man til Paulus som mener at sex ikke er bra i det hele tatt, og at ekteskapet derfor er for folk som ikke kan styre seg.

Et annet eksempel på Paulus sitt syn på seksualitet finner vi i Rom 1, 26-27: 

«Derfor overga Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet så på ville veier»

Det eksisterer en konflikt mellom det Paulus mener om seksualiteten og den oppfordring som Gud gav menneskene (Første Mosebok 1, 28):

«Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden»

Seksualmoralen til kristendommen har derfor lagt stor vekt på fruktbarhet mens nytelsen, begjæret og gleden ved seksualiteten har fått liten eller ingen vekt. Det er mange som synes dette har blitt svært vanskelig og konfliktfylt, og nettopp denne dualismen har ført til skam og tabu knyttet til nytelse og begjær. 

Går vi derimot til Høysangene kan vi lese salmer om kropp og sensualitet som kan få oss til å tenke annerledes og sette pris på seksualiteten som en gave fra Gud. Et eksempel er Salomos Høysang 7, 1-13 der en brudgom priser sin brud:

«Hvor vakker du trer fram i dine sko

du gjeve høvdingsdatter

Dine buede hofter er som et smykke,

smidd av en kunstnerhånd.

Ditt skjød er som et beger;

måtte det aldri mangle vin!

Din mage er som en hvetehaug

med liljer omkring.

Dine bryster er lik to rådyrkalver,

lik tvillingene til en gasell.

Din hals er som et elfenbenstårn,

dine øyne som dammene i Hesjbon

ved Bat-Rabbim porten.

Din nese ligner Libanon-tårnet,

som speider mot Damaskus.

Hodet løfter seg som Karmel,

ditt bølgende spår er som purpur.

En konge er fanget i dine lokker.

Hvor vakker og yndefull du er,

min elskede, min lyst og glede.

Din ranke skikkelse er som en palme

og brystene dine som duer.

jeg ber: La meg klatre opp i palmen

og ta tak i grenene.

Dine bryster skal være som vintreet druer,

din pust som angen av epler

og din munn som fineste vin.

La den flyte lett for min venn,

la den gli over lepper og tenner!»

Den kristne tradisjonen anerkjenner seksualiteten, men mener den hører ekteskapet til. Samboerskap blir derfor ikke riktig, heller ikke å ha et før-ekteskapelig sexliv.

I endel kristne miljøer er det vanlig å gifte seg veldig tidlig, gjerne ganske fort etter å ha fullført videregående skole. Argumentene for disse tidlige giftemålene er nettopp det at det er vanskelig å vente med å ha sex til etter at man er gift. Ved å gifte seg løser man dette problemet og unngår følelsen av skam og skyld når man «faller i synd», det vil si ikke klarer å leve opp til påbudet om avholdenhet. 

Det forbudte knyttet til begjær og sex har bidratt til at det eksisterer en taushet omkring temaer knyttet til seksualitet og kropp i kristne miljøer. Her er skammen og skylden for de som ikke klarer å være seksuell avholden, eller for de som har andre seksuelle preferanser enn de som er tillatt innen kirken eller menigheten, påtrengende stor. Det er behov for en ny og mer direkte seksualitetsundervisning i kristne miljøer hvor åpenhet og kunnskap kan bidra til å redusere skam og tabu. Barn og unge trenger at voksne snakker med dem om temaer som omhandler positive sider ved seksualiteten, slik at de kan utvikle en selvstendig og positiv seksualitet. 

Samlive har vært så heldig å få bidra med undervisning for konfirmanter i Tønsberg og Færder menigheter om seksualitet og grenser. Mitt ønske er at flere kirker og menigheter tar kontakt med meg for hjelp og veiledning i hvordan de kan legge opp undervisning av barn og unge om sex og samliv. Jeg kan både holde kurs for prester, trosopplærere og menighetsledere, og til ungdommen direkte. Ta kontakt om dette er interessant for din kirke eller menighet så tar vi en uforpliktende prat!