Er porno farlig?

Det har vært en enorm digital utvikling i samfunnet og denne utviklingen har blant annet endret vårt forhold til pornografi. For bare noen tiår siden levde pornografien et hemmelig liv bak lukkede dører, men den tekniske utviklingen har gjort at situasjonen har forandret seg totalt. Internett er uten sammenligning den viktigste årsaken bak den eksplosjonsartede eksponeringen av pornografi som vi utsettes for.

På nettet kan brukeren være anonym og i prinsippet få gratis porno på en måte som aldri før i historien har vært mulig. Internett er tilgjengelig for de aller fleste av oss, også for våre barn og unge. Dette henger antagelig sammen med at så godt som alle barn har tilgang til nettet, og nesten 70 prosent av dem har PC med internett på sitt eget rom. Dette er antagelig årsaken til at mer enn dobbelt så mange norske barn har sett porno på internett, som jevnaldrende i resten av Europa (Medietilsynet, 2016).

Pornografi kan løftes frem både som noe positivt, og som noe negativt. Det å se på porno kan i mange tilfeller bidra til å bedre den seksuelle helsen, men i andre tilfeller kan praksisen forringe den seksuelle helsen. Å se på porno kan brukes som både en kunnskapskilde og en inspirasjonskilde. I følge Redd Barna forteller ungdom at de lærer om sex gjennom å se på porno (Redd barna, 2015). Likevel er ikke denne lærdommen nok til å være tilfredsstillende på alle områder, særlig ikke fordi mye av pornografien er laget av og for menn: «Vi lærer mye av porno. Mest om posisjoner. Men vi vil gjerne vite hvordan man stimulerer jenta, hvordan hun kan få orgasme. I pornoen er det mest om gutta» (Redd barna, 2015).

Den store diskusjonen og uroen er på hvilken måte vi påvirkes av pornografi. Kan det å se på porno lede til dårlig seksualitet, ja til og med til problematisk og ulovlig seksualitet? Hva er man redd for? Er det særskilte seksuelle handlinger? En måte å se på seksualitet på? Gjelder uroen alle de unge eller tenker vi først og fremst på guttene? Er vi redd for at gutter skal se på porno og bli negativt inspirert? Voksenverden uroer seg for at pornografibruken skal føre til mer avansert sex og at ungdommer (først og fremst jenter) skal oppleve seg tvunget til å prøve seksuelle handlinger de ellers ikke ville gått med på. Studier tyder på en sammenheng mellom pornografibruk og erfaringer med analsex (Tydén & Rogala, 2004). Uroen for jenter er ofte koblet til at de skal få et feil kroppsbilde og dårlig selvtillit, ikke at deres seksualitet skal settes i fare, slik vi er redd for med guttene. I dette synet finnes en tradisjonell forestilling om kjønn at den passive kvinnen utsettes for mannens seksualitet og at den aktive utøver sin seksualitet.

Porno er en seksuell aktivitet som vi ofte synes det er vanskelig å snakke åpent ut om. Mange voksne gruer seg for å ta opp temaet med sine partnere eller sine barn og ungdommer, og de fleste har vanskelig for å tro at barna deres bruker pornografi jevnlig. Men det er ikke uvanlig at både gutter og jenter starter å se pornografi allerede ved 11-12 års alder. Guttene starter å se pornografi sammen med kamerater, mens for jentene er det mer vanlig å holde pornobruken for seg selv. Begge kjønn utveksler tips om pornosider seg imellom (Sveen, 2012).

Tidlig i «pornokarrieren» har de liten eller ingen seksuell erfaring, og ifølge Sveen forteller flere ungdommer at de strever med å skille det realistiske innholdet fra det urealistiske (selv med en kritisk holdning er det krevende å sortere de forskjellige budskapene og idealene pornografien formidler). Jo mindre egenerfaring, jo vanskeligere er det. Jenter opplever at de ikke kan snakke åpent om pornobruk av frykt for stigmatisering, ingen har hatt pornografi som en del av seksualundervisningen i skolen, og både gutter og jenter etterlyser en voksen de kan snakke med om porno – helst med noen som har faglig kompetanse og ikke for nære relasjoner (Sveen, 2012).

Vi mener derfor at det er svært viktig å få denne kunnskapen ut til folk flest, slik at vi både blir klar over virkeligheten våre barn og unge lever i og blir i stand til å ta samtaler rundt denne livsverdenen. Forskning viser også at forekomsten av skyld og skam var påtagelig for ungdom som så på pornografi (Sveen, 2012) (Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat, 2007). Det blir derfor viktig at vi snakker høyt om dette temaet som berører de fleste av oss, slik at skyld og skam kan reduseres og den seksuelle helsen dermed bedres.

I samfunnet bør vi snakke mer om at porno finnes og at de fleste bruker pornografi i større eller mindre grad. Hvis det bare blir snakket og skrevet om i forbindelse med alle farene ved denne praksisen, mener vi at det bare vil skape taushet og skamfølelse. En ikke-fordømmende og åpen samtale er eneste mulighet for en refleksjon rundt egne vaner og holdninger.

VG TV seriens episode om porno er derfor et viktig bidrag i arbeidet med å løfte frem og snakke om temaet porno på en åpen ikke-fordømmende måte. Samlive tilbyr rådgivningssamtaler om porno enten det dreier seg om eget eller partnerens pornobruk, eller hvordan du kan nærme deg en samtale om porno med dine barn. Bestill time ved å trykke på knappen Bestill på nettsiden, eller ring Live Mehlum 46506832.

Debatt på VG TV om porno – link ligger ute på nettsiden under fanen Media