Kommunikasjon i samlivet

Mangel på kommunikasjon i parforholdet er en vanlig årsak til samlivsproblemer. Det finnes flere konkrete verktøy å ta i bruk for å hjelpe til med å gjenopprette forbindelsen og dermed bedre kommunikasjonen mellom deg og partneren din. En forutsetning for å få dette til er at begge må ville det og gå aktivt inn for å sette forholdet foran. Det kan være nyttig og oppsøke en parterapeut for å lære og anvende disse verktøyene slik at de kan gi rammer og struktur for følelsene våre.

Tale-/lytteteknikken er et slikt verktøy som strukturerer måten vi kommuniserer på ved å legge inn en forsinkelse i en samtale. På denne måten skal spenningen reguleres og forsinkelsen vil hindre følelser i å få ordene til å rulle og overta styringen.

Mange forteller at denne teknikken har vært til stor hjelp i kommunikasjonsarbeidet i parforholdet, men at teknikken kan være litt vanskelig og virke litt kunstig i starten. Det viktige her er at begge parter gis anledning til å snakke uavbrutt etter «tur», at begge snakker for seg selv med korte utsagn og at den som lytter skal gjenta med egne ord det hen hører. Poenget er å vise partneren at man lytter og prøver å forstå det som blir sagt.

Har du/dere lyst til å lære mer om tale-/lytteteknikken og andre verktøy til bruk i kommunikasjonen i parforholdet kan en veiledningssamtale hos Samlive være en god investering.

Tale-/lytteteknikk