God seksuell helse er en beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet

Seksualitet angår alle mennesker, uansett alder, legning eller annen livssituasjon.

Den griper inn i alle aspekter ved det å være menneske, og det er nær sammenheng mellom hvordan vi fungerer seksuelt og vår livskvalitet. Seksualiteten er en del av vårt helsebegrep, og seksualiteten følger oss gjennom hele livsløpet. God seksuell helse er en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet