Sorg over et ikke-eksisterende sexliv?

Jeg erfarer ofte å snakke med godt voksne klienter som forteller om en sorg over at sexlivet er ikke-eksisterende i parforholdet. Dette gjelder særlig par som har vært gift eller samboere i en del år. Hos mange har lysten avtatt med årene for tilslutt å være totalt fraværende. Ofte er den ene parten tilsynelatende uinteressert i sex , og er heller ikke villig til å ta det opp som et tema i samlivet. Den andre parten forteller om et stort savn over at en så viktig dimensjon i livet skal være over før pensjonisttilværelsen. Ofte har parene både bedre tid og råd enn tidligere, og ikke minst flere anledninger til å dyrke seksualiteten fordi barna har blitt voksne og flyttet hjemmenfra. Mange synes dette er vanskelig å snakke om. Seksuelle behov er også tradisjonelt forbundet med å være yngre og mer potente.

Seksualitet i godt voksen alder har lenge vært forbundet med taushet og skam, og få snakker åpent om seksuell lyst, aktivitet eller erotisk lengsel i denne livsfasen.

Sissel Gran skriver i sin bok «Inni er vi alltid unge»: Men hva med mennesker i den tredje alder, tør de å uttrykke sitt begjær i dag, spør hun? (Gran, 2019). 

Av erfaring og fra forskning vet vi at godt voksne og eldre er opptatt av seksualitet og av å ha et seksualliv. I en ny studie gjennomført av Bente Træen m.fl. kommer det frem at over 90 prosent av norske menn mellom 60 og 75 år er seksuelt aktive. Det samme gjelder nærmere 75 prosent av kvinnene (Træen, m.fl., 2018). Denne forskningen anerkjenner at sex er viktig også for eldre, og at sex må opp og fram som et tema når helsetjenester for godt voksne og eldre voksne planlegges. 

Alderen i seg selv, sykdom, legemidler og tap av partner er elementer som gjør at eldre voksne kan oppleve utfordringer knyttet til seksualitet og seksuallivet sitt. Eldre har få arenaer hvor de kan få kunnskap og hjelp til å snakke om seksualitet og seksuelle utfordringer på en åpen og informativ måte. Studier viser at selv kommende leger har for liten sexologisk kompetanse og mestringstro til å møte befolkningens behov når det gjelder å ta opp seksualitet og seksuell helse i behandlingsrommet. Til tross for at behovet for sexologisk veiledning åpenbart er der, vegrer altså helsepersonell og leger seg for å ta opp temaer som berører menneskers seksuelle helse (Aars, 2012, Graugaard, et al., 2015, Fischer og Træen, 2016). 

Seksualitet angår alle mennesker, uansett alder, legning eller annen livssituasjon. Den griper inn i alle aspekter ved det å være menneske, og det er nær sammenheng mellom hvordan vi fungerer seksuelt og vår livskvalitet. Seksualiteten er en del av vårt helsebegrep, og seksualiteten følger oss fra vuggen til graven. Seksualitet har betydning gjennom hele livet, fra barndom, via ungdomstid, voksen-alder og i alderdommen (Aars, 2011). 

Seksualitet gir mennesker en identitet, derfor blir vi berørt i vårt aller innerste og i forhold til vårt eget selvbilde. Et godt seksualliv er av stor betydning for enkeltindividets velvære og for å etablere og bevare nære relasjoner. Det er komplekse vekselvirkninger mellom seksualitet og den generelle helsetilstanden, hvor begge kan påvirke hverandre i positiv eller negativ retning. Forskning viser at det er sterk sammenheng mellom helsetilstand, seksuell aktivitet og seksuell tilfredshet (Field, et al., 2013). God seksuell helse ser ut til å være en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter. Åpenhet om mangfold og positive holdninger til seksualitet er samfunnsmessige faktorer som fremmer seksuell helse. 

Det er hjelp å få og fullt mulig å finne tilbake til et godt seksualliv i denne fasen av livet. Ofte skal det ikke så mange timer med rådgivning og veiledning til før parene har løst opp i flokene og startet prosessen med å vekke tilbake lysten i seg selv og på hverandre. Jeg anbefaler alle som kjenner på et savn og en sorg over at seksuallivet ikke er slik de ønsker om å ta kontakt på http://samlive.no for å få hjelp på denne veien. Jeg holder til på et legesenter på Olsrød Park i Tønsberg. Tilbyr også konsultasjoner på Skype til deg/dere som bor for langt unna til å møte fysisk.