Kunnskapsfilm om sexkjøp blant unge

Live mehlum i Samlive er daglig leder av Stiftelsen Javielsker. Stiftelsen har vært så heldig å få innvilget tilskuddsmidler fra Justisdepartementet i 2021 til å lage en kunnskapsfilm med en veileder om sexkjøp blant unge til bruk i skolehelsetjenesten ved de videregående skolene og ved studentsamskipnadene i landet.

Prosjektet er et tiltak hvor hensikten er å etablere en dialog med ungdom og unge voksne som har kjøpt sex (eller har vurdert å kjøpe sex) om deres erfaringer og følelser rundt praksisen. Filmen er gjort tilgjengelig for videregående skoler i hele landet, samt til landets studentsamskipnader. Filmen inneholder en veileder som gir råd hvordan man kan initiere samtaler om sexkjøp med elever og studenter. Den vil være en viktig ressurs i seksualitetsundervisningen i skolene, og i samskipnadene i arbeidet med studenter som oppsøker helsetjenestene der. 

Målet med prosjektet er å redusere etterspørselen etter prostitusjon ved å komme på banen tidlig (eller før) i en sexkjøpspraksis. Erfaringer viser at samtale om praksisen åpner opp for refleksjon og fører til endring av vaner. Det overordnede målet med prosjektet er å redusere etterspørselen etter prostitusjon. Dette gjennom å forebygge kjøp av sex blant elever i videregående skoler og studenter på høyere utdanninger i Norge.

Filmen er produsert i samarbeid med filmselskapet Hacienda Film AS!

Filmen er nå ferdig og kan nå spilles av her: