Ny rapport om ungdom og porno

I dag lanserte Redd Barna og Medietilsynet hver sin rapport om ungdoms bruk av nettporno. Rapporten viser at ungdom enkelt får tilgang til porno, og at det både omtales som positivt og negativt av de unge selv. Porno blir brukt som en kunnskapskilde til sex, og til inspirasjon til lyst og kåthet. Allikevel viser rapporten at enkelte kan bli negativt påvirket av det de ser, og at porno kan normalisere seksuelle krenkelser blant ungdom.

Rapporten forteller tydelig at de unge har behov for mer informasjon og veiledning slik at de blir bedre i stand til å håndtere det de blir eksponert for. Ungdommen ønsker seg samtaler om dette med voksne som ikke fordømmer men som kan hjelpe til med å håndtere inntrykkene. Rapporten viser også at det er et stort behov for å beskytte barn og ungdom mot skadelig innhold på nettet.

Les rapporten på reddbarna.no/nyheter/et-tastetrykk-unna-porno