«Vi var fulle begge to – gjør det meg til en voldtektsmann?»

Betegnelsen «seksuelle overgrep» brukes som et overordnet begrep som dekker alle former for seksuelle krenkelser. Voldtekt er i følge straffelovens paragraf 192 å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd, eller å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ikke er i stand til å motsette seg handlingen, eller ved vold eller trusler får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller utføre tilsvarende handlinger med seg selv (Thoresen & Hjemdal, 2014).

De fleste seksuelle overgrep og voldtekter blir begått av noen i nær relasjon til offeret. Hva som ligger i betegnelsen nære relasjoner kan være gjenstand for debatt. Jeg velger å tolke begrepet til å være noen i nær bekjentskapskrets til offeret, som for eksempel en nabo, venn, ekskjæreste eller kjæreste.

Seksuell vold er et betydelig samfunnsproblem, og yngre er mer utsatt enn eldre. ) 9,4 % av norske kvinner rapporterer at de har opplevd en voldtekt, tallene for menn er 1,1 %. I en undersøkelse fra NKVTS i 2014 kom det frem at halvparten av kvinnene som rapporterte om voldtekt hadde opplevd overgrepet før fylte 18 år. I en undersøkelse gjennomført av NOVA i 2007 forekom det at hver femte jente og hver tiende gutt har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Vi vet at rus både hos utsatt og gjerningsperson er en faktor som er tilstede i de fleste voldtektssaker. Mange ungdomsmiljøer har et stort forbruk av alkohol og andre rusmidler, blant annet viser Ungdata-undersøkelser at Oslo vest og Asker og Bærum ungdom har et større alkoholforbruk og bruker mer hasj enn andre steder i landet (NOVA-rapport 10/14). Det er naturlig å tro at dette gjelder i lignende miljøer på Østlandet også.

Vi må komme i dialog med de unge og snakke med de om verdier, følelser, grenser og seksualitet i det viktige forebyggende arbeidet mot seksuelle overgrep og voldtekt. Mange ungdommer sitter med erfaringer de ikke føler de kan snakke med eller diskutere med foreldre eller andre voksne med, og som derfor ikke har fått den hjelpen de behøver /(Anstorp og Benum, 2014). Det er mange foreldre som ikke vet hvordan de skal nærme seg disse temaene i dialogen med barna sine. Det viktigste vi kan gjøre er å møte ungdommene våre på en fordomsfri og åpen møte når vi snakker om og diskuterer fest, alkohol og seksualitet. «Vi var fulle begge to – gjør det meg til en voldtektsmann?» er et spørsmål jeg har fått flere ganger av gutter som har hatt samleie i beruset tilstand. Informasjon og kunnskap om hva vold, seksuelle overgrep og voldtekt vil være viktig å formidle. Mange unge er ikke klar over regelverket eller hva som de skal eller bør akseptere.

Jeg gir rådgivning og veiledning i hvordan du kan snakke med ungdommene dine om disse temaene. Du vil også kunne få kunnskap om ungdommers livsverden, og om vanlige reaksjonsmønstre etter seksuelle overgrep. Dette kan være viktig kunnskap både for å kunne avdekke, men også for å kunne hjelpe ungdommer som har vært utsatt for seksuelle overgrep med å komme i et behandlingsforløp.

Ta kontakt i dag på tlf: 46506832 eller bestill time på nettsiden – du er varmt velkommen:)