Samlivsbrudd?

Står du midt i et samlivsbrudd kan det være mange nye følelsesmessige og praktiske utfordringer som møter deg. Det er vanlig å ha en opplevelse av tap som kan være vanskelig å forholde seg til. En partner som man har delt hverdagen med er plutselig ikke der, og det kan være vondt både for den som har ønsket oppbruddet, og for den som har blitt forlatt. Det å ikke ha barna hos seg hele tiden er også noe de fleste foreldre opplever som veldig sårt, og savnet er ofte stort de dagene den andre partneren har samvær. Avtaler om samvær skal avtales ved det lokale familievernkontor, og idealet om å være venner og avklare ting i fellesskap kan være utfordrende å få til. I tillegg kommer praktiske utfordringer som for eksempel er knyttet til økonomi, salg av bolig og deling av eiendeler.

I denne tiden kan det være til god hjelp og snakke med en tredjepart. Da kan du få hjelp til å bearbeide følelser, men også få råd og veiledning i hvordan du best mulig kan komme seg igjennom denne perioden uten at den blir for belastende for den fysiske og psykiske helsen.

Ta kontakt med Samlive på eller på telefon: 46506832 for å avtale en uforpliktende veiledningstime hvis du står midt i et samlivsbrudd. Her kan vi snakke om sorg og tap, kommunikasjon med partneren, barneomsorg og samvær, praktiske utfordringer mm.

Andre hjelpeinstanser som er gratis kan være:

Angstringen

Helsenorge

Helses hjelpetelefon

Kirkens SOS

Mental Helses hjelpetelefon

Norsk Krisesenterforbund

RUS telefonen

Selvhjelp Norge

Er du mann og ønsker hjelp kan jeg anbefale hjelpetelefonen til Reform – ressurssenter for menn. Dette er landets eldste telefontjeneste som er spesielt rettet mot menn. Her får du snakke med noen som har spesialkompetanse på maskulinitet og menns håndtering av følelsesmessige utfordringer: