Sexologisk rådgivning

I den sexologiske rådgivningen støtter jeg meg til PLISSIT-modellen. Ved å benytte meg av dette redskapet vil jeg kunne vurdere hvilken kunnskap, kompetanse og erfaring som er nødvendig for å gå inn og arbeide med problemer som parene presenterer.

PLISSIT-modellen

PLISSIT-modellen er en modell for sexologisk rådgivning som ble utviklet av den amerikanske psykologen Jack Annon i 1976. Modellen er en hierarkisk firetrinnsmodell. Hele PLISSIT- modellen representerer en gradert måte å terapeutisk tilnærme seg seksuelle problemer på, der de enkleste problemene først kan løses på ett nivå, mens de vanskeligere spørsmålene må tas på andre nivåer. Navnet PLISSIT-modellen kommer ut fra de engelske initialene for de fire ulike nivåene man kan forholde seg til og behandle seksuelle problemer på. Den grunnleggende tenkningen i modellen kan anvendes både på seksualopplysning, veiledning, rådgivning, behandling og fjerdelinjevirksomhet.